Fin | Eng | Swe

Valmet Oyj
Solidiums ägarandel 11 %

Valmet är en betydande leverantör av pappers-, massa- och energiteknologi samt därtillhörande service och automation. Bolaget är antingen den största eller näst största aktören inom sina respektive affärsområden.

Valmets omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro under räkenskapsperioden 2019. Bolaget har cirka 13 500 anställda. Valmet är verksamt globalt och ca 30 procent av omsättningen kommer från tillväxtmarknader.

Valmets hemsida