Fin | Eng | Swe

TietoEVRY Abp
Solidiums ägarandel 10 %

TietoEVRY är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Bolaget är ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i Norden. TietoEVRYs strategin grundar sig på stark sakkunskap om branschen, erbjudande av IT-tjänster som täcker hela livscykeln och en klar geografisk koncentration.

TietoEVRY bildades den 5 december 2019 som ett resultat av fusionen mellan Tieto och EVRY. Företaget omsätter cirka 3 miljarder euro och har cirka 24 000 anställda varav över 3 300 i Finland. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX i Helsingfors, Stockholm och Oslo.

TietoEVRYs hemsida