Fin | Eng | Swe

Tieto Abp
Solidiums ägarandel 10 %

Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT-, FoU- och konsulttjänster. Bolaget är ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i Norden. Tietos strategin grundar sig på stark sakkunskap om branschen, erbjudande av IT-tjänster som täcker hela livscykeln och en klar geografisk koncentration.

Tietos omsättning uppgick till ca 1,6 miljarder euro och rörelsevinsten (exklusive engångsposter) till 163 miljoner euro under räkenskapsperioden 2018. Bolaget har cirka 15 200 anställda varav över 3 400 i Finland. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq OMX i Helsingfors och Stockholm.

Tietos hemsida