Fin | Eng | Swe

Stora Enso Oyj
Solidiums ägarandel 11 %

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Koncernens omsättning 2019 uppgick till ca 10,1 miljarder euro. Koncernen har ca 25 500 anställda i fler än 35 länder.

Den totala produktionskapaciteten uppgår till ca 10 miljoner ton papper och kartong, 6 miljoner kubikmeter träprodukter och 6 miljoner ton kemisk massa. Till Stora Ensos kunder hör förlag, tryckerier och pappersgrossister samt förpacknings-, snickeri- och byggindustrin.

 

Stora Ensos hemsida