Fin | Eng | Swe

Sampo Abp
Solidiums ägarandel 8 %

Sampokoncernens affärsverksamhet är fördelad på två huvudsakliga affärsområden. If Skadeförsäkring är Nordens största skadeförsäkringsbolag med verksamhet även i Baltikum. Skadeförsäkringskoncernens moderbolag If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har sitt säte i Sverige. Mandatum Life specialiserar sig på livförsäkringsverksamhet och kapitalförvaltningsförsäkringar i Finland och i Baltikum.

Koncernens moderbolag Sampo Abp äger och förvaltar de dotterbolag som bedriver försäkringsverksamhet. Dessutom är Sampo den största aktieägaren i Nordens största bank Nordea. Sampos innehav i Nordea Bank AB uppgår till 20 procent och cirka 47 procent i det danska försäkringsbolaget Topdanmark (per den 31 december 2019).

Sampokoncernens placeringstillgångar uppgick i slutet av december 2019 till 21,8 miljarder euro. Sampokoncernen har ca 9 800 anställda.

Sampos hemsida