Fin | Eng | Swe

SSAB AB
Solidiums ägarandel 13 %

Svenska SSAB och Rautaruukki gick samman i juli 2014 till ett betydande nordiskt stålbolag med produktion även i Nordamerika. Bolaget har en stark global marknadsposition inom specialstål, och tillverkar också standardiserad tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

Bolagets omsättning under 2018 uppgick till cirka 7,3 miljarder euro (75 bn SEK). SSAB sysselsätter ungefär
15 000 medarbetare. Företaget har en årlig stålproduktionskapacitet på 8,8 miljoner ton.

SSAB:s huvudkontor är placerat i Stockholm, Sverige och huvudsakliga stålproduktionsanläggningar ligger i Oxelösund, Borlänge och Luleå (Sverige), i Brahestad och Tavastehus (Finland), samt i Montpelier och Mobile (USA). SSAB är noterat på Nasdaq Nordic Exchange i Stockholm samt på Nasdaq Helsingfors.

SSABs hemsida