Fin | Eng | Swe

Outotec Oyj
Solidiums ägarandel 15 %

Outotec hör till de ledande teknologi- och processleverantörerna inom metallurgi och mineralförädling. Bolaget är föregångare i att lösa miljöutmaningar inom mineralbearbetning och metallförädling. År 2018 omsatte bolaget 1,3 miljarder euro.

Bolaget har ca 4 000 anställda. Outotec är en global aktör och har verksamhetsställen i 42 länder.

Outotecs hemsida