Fin | Eng | Swe

Nokia Abp
Solidiums ägarandel 4 %

Nokia är ett globalt teknologiföretag med inriktning på två affärsområden: Networks som fokuserar på nätinfrastruktur, mjukvara och tjänster samt Technologies där avancerad teknikutveckling och licensiering ingår. 

Nokias omsättning år 2018 uppgick till 22,6 miljarder euro. Bolaget sysselsätter över 100 000 medarbetare av vilka ca 6 000 i Finland. Nokia är noterat på Helsingforsbörsen, på New York-börsen samt i Paris.

Nokias hemsida