Fin | Eng | Swe

Metso Abp
Solidiums ägarandel 15 %

Metso levererar maskin- och servicelösningar som effektiviserar industriprocesser i mineralbearbetning och flödesreglering. Metsos kunder verkar i gruv-, olje- och gas-, schaktnings- samt andra processindustrin. Serviceverksamheten står för ca två tredjedelar av bolagets omsättning.

Bolagets omsättning uppgick till 3,2 miljarder euro 2018. Metso verkar i över 50 länder och sysselsätter globalt ca 12 000 personer.

Metsos hemsida