Fin | Eng | Swe

Kemira Oyj
Solidiums ägarandel 10 %

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Bolaget erbjuder expertis och kemikalier som förbättrar kundernas vatten-, energi- och råvarueffektivitet. Kemiras fokus ligger på massa och papper, olja & gas, gruvdrift och vattenbehandling.

Kemiras omsättning var ca 2,7 miljarder euro 2019 och EBITDA exklusive poster av engångskaraktär 323 miljoner euro. Koncernen har ca 5000 anställda i 40 länder.

Kemiras hemsida