Fin | Eng | Swe

Elisa Abp
Solidiums ägarandel 10 %

Elisa är ett serviceföretag inom telekommunikation, ICT och onlinetjänster vars huvudmarknader är Finland och Estland. Företaget har ca 6,2 miljoner abonnemang till konsumenter, företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Bolaget är marknadsledare inom mobilabonnemang och fasta bredbandsabonnemang i Finland. Affärsverksamheten är uppdelad i enheterna Privatkunder och Företagskunder.

Bolagets omsättning var 1,8 miljarder euro 2019. Antalet anställda är ca 4 800. Elisa verkar globalt i samarbete med Vodafone och Telenor.

Elisas hemsida