Fin | Eng | Swe

Avkastningsutveckling


Informationen har producerats av Suomen Sijoitustutkimus Oy.
Välj önskad period:

. .    -    17. 01. 2022

Grafen läses som procentenheter så att om kurvan ligger på värdet 110 har portföljen vid den tidpunkten avkastat 10 procent från den tidpunkt där kurvan börjar. Om kurvan ligger på värdet 90 har portföljen vid den tidpunkten gjort en förlust på 10 procent från dess början.

Då man läser grafen bör man beakta att avkastningarna är kumulativa, dvs. de visar portföljens avkastning för hela det valda intervallet. Perioder längre än ett år är inte ”per annum”-avkastningar dvs. årliga avkastningsprocenter.