Fin | Eng | Swe

Aktieinnehavens värdeutveckling


siffrorna i miljoner euro

Informationen har producerats av Suomen Sijoitustutkimus Oy.

Välj önskad period:

. .    -    . .

Kapitalutvecklingen innefattar förverkligade tilläggsplaceringar, aktieförsäljning och dividendtransaktioner. Värdena före 11.12.2008 beskriver kapitalutvecklingen för den tid då aktierna i Solidiums portfölj ägdes direkt av staten.