Fin | Eng | Swe

Verkställande direktör

Styrelsen utnämner en verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för organiseringen av bolagets löpande förvaltning och leder bolagets verksamhet enligt de anvisningar och föreskrifter som styrelsen har gett. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess medlemmar den information som är nödvändig för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter. Verkställande direktören får med beaktande av omfattningen och karaktären på bolagets verksamhet vidta exceptionella och vittgående åtgärder endast om styrelsen har befullmäktigat honom eller henne att göra det. Verkställande direktören presenterar beslutsärendena för styrelsen.


Antti Mäkinen, Verkställande direktör

f. 1961, JuK

2017- Solidium Oy
2010-2017 Nordea Bank AB (publ), direktör
2005-2009 eQ Abp, verkställande direktör
1996-2005 SEB Enskilda Securities, chef för filial i Finland
1985-1996 Hannes Snellman Advokatbyrå, delägare