Fin | Eng | Swe

Styrelse

Styrelsens uppgift är att i enlighet med aktiebolagslagen sörja för att bolagets förvaltning och dess verksamhet ombesörjs på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för att bolagets bokföring och kapitalförvaltning övervakas på tillbörligt sätt. Styrelsen har godkänt en arbetsordning som styr dess verksamhet och enligt vilken styrelsen bland annat ska sköta följande uppgifter:

  • besluta om bolagets affärsstrategier inom ramen för de befogenheter som ägarna gett
  • besluta om Solidiums aktieköp och aktieförsäljningar samt om företagsarrangemang i de bolag som Solidium äger i sin roll som aktieägare
  • besluta om den kapitalisering som affärsverksamheten förutsätter
  • fastställa principerna för riskhantering
  • övervaka bolagets soliditet, lönsamhet och likviditet
  • välja och befria bolagets verkställande direktör samt besluta om villkoren för dennas anställning.

Enligt bolagsordningen finns det minst tre och högst åtta ledamöter i Solidiums styrelse. 


Harri Sailas, Ordförande

f. 1951, ekonom

2007–2015 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, verkställande direktör
–2007 Olika chefsposter i Nordea och dess föregångarbanker senast som chef för huvudstadsregionens regionbank och vice verkställande direktör för Nordea Bank Finland


Förtroendeuppdrag:

2015– Finavia Abp, styrelseordförande
2015– Alko Ab, styrelseordförande
2015– Helsingfors Diakonissanstalt, medlem av förvaltningsrådet
2014– Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, delegationens vice ordförande

 


Eija Ailasmaa, vice ordförande

f. 1950, PM

2003–2011 Sanoma Media B.V., verkställande direktör
2001–2003 Sanoma Magazines Finland Oy, verkställande direktör
2000–2001 Helsinki Media Oy, verkställande direktör


Förtroendeuppdrag:

2010–  Outotec Oyj, styrelsemedlem
2004– Huhtamäki Abp, styrelsemedlem

 


Timo Ahopelto


Aaro Cantell

f. 1964, DI

2005– Normet Group Oy, styrelseordförande, företagare
1997–2007 Fenno Management Oy, partner och verkställande direktör
1993–1997 Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, placeringschef


Förtroendeuppdrag:

2016– Valmet Abp, styrelsemedlem
2015–     Teknologiska forskningcentralen VTT Ab, styrelseordförande
2013–  Teknologiindustrin rf, styrelsemedlem
2005–  Affecto Abp, styrelsens vice ordförande

 


Markku Hyvärinen

f. 1948, studerande i naturvetenskaper

1998–2008 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma, vice verkställande direktör
1996–1998 Pensions-Sampo, verkställande direktör
1991–1996 Finlands Socialdemokratiska Parti, partisekreterare


Förtroendeuppdrag:

2013– Tradeka-Yhtiöt Oy, styrelseordförande

 


Paula Lehtomäki

f. 1972, EM, PK

2015–  Statsministers statssekreterare
2007–2011 Miljöminister
2003–2007 Utrikeshandels- och utvecklingsminister
1999–2015 Riksdagsledamot


Förtroendeuppdrag:

2012–  Alexanderinstitutet, medlem av delegationen
2010–  UKK-Seura ry, styrelsemedlem

 


Marjo Miettinen

f. 1957, PeM

2017–  Ensto Invest Oy, styrelseordförande
2016–  Boardman Oy, partner
2016–  Ensto Oy, styrelseordförande
2006–2014 EM Group Oy, verkställande direktör
2002–2006 Ensto Oy, styrelseordförande
1988–2001 Ensto Oy, olika chefsposter


Förtroendeuppdrag:

2017–  Teknologiindustrin rf, styrelsemedlem
2015–  Stiftelsen för teknikens främjande, styrelseordförande
2015–  Avarte Group Oy, styrelsemedlem
2013–  Efore Oyj, styrelsens vice ordförande
2005–  EM Group Oy, styrelsemedlem
2005–  Näringslivets Delegation EVA, medlem av delegationen
1999–  Ensto Oy, styrelsemedlem