Fin | Eng | Swe

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i arbetet med frågor i anknytning till den operativa ledningen av Solidium, riskhantering, innehavsbolagens förvaltning och placeringsverksamheten. Till bolagets ledningsgrupp hör verkställande direktören, placeringsdirektörerna och chefsjuristen.


Annareetta Lumme-Timonen, Placeringsdirektör

f. 1967, DI, TkT

2009– Solidium Oy
2000–2007 3i Nordic plc, Investment Manager
1997–2000 SFK Finance Oy, placeringschef
1995 & 1997 Visiting Scholar, Wharton Business School
1995–1996 Kera Oy, utvecklingschef
1991–1994 Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, branschforskare
2006–2010 Aloitusrahasto Vera Oy, styrelseledamot
2000–2004 Naps Systems Oy, styrelseledamot
2000–2002 Uniglass Engineering Oy, styrelseledamot
2001–2008 Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry – The Finnish Venture Capital Association, styrelseledamot
1996–2002 MAP Medical Technologies Oy, styrelseledamot


Petter Söderström, Placeringsdirektör

f. 1976, EM

2009– Solidium Oy
2008–2009 Leimdörfer Finland Oy, delägare
2002–2008 Mandatum & Co Oy, delägare
2000–2002 PricewaterhouseCoopers Oy, Senior Associate

 


Pauli Anttila, Placeringsdirektör

f. 1984, EM

2009– Solidium Oy
2007–2009 Deloitte Corporate Finance Oy, Associate
2006 Helsingfors handelshögskola, institutionen för redovisning och finansiering, flera uppgifter


Ulla Palmunen, Chefsjurist

f. 1974, 

2019– Solidium Oy
2018–2019 Sann Counsel Oy, delägare
2010–2018 Ahlström Capital Oy, chefsjurist och HR direktör
2006–2010 Cargotec Oyj, Senior Legal Counsel
2003–2005 KONE Oyj, jurist
2000–2003 Partek Oyj Abp, jurist