Fin | Eng | Swe

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för bolaget sitter verkställande direktören, placeringsdirektörerna och chefsjuristen. Bolagets chefsjurist är compliance officer och insideransvarig. Chefsjuristen deltar i uppföljningen av portföljbolagens verksamhet samt projekt i anknytning till portföljbolagen och eventuella nya placeringsobjekt. Bolagets placeringsdirektörer följer med de portföljbolag som de har anvisats, avlägger rapport om utvecklingen av bolagens strategi, affärsverksamhet och ekonomiska situation samt deltar i projekt som gäller de anvisade portföljbolagen samt analys av nya placeringsobjekt. Utsedda medlemmar i ledningsgruppen ansvarar dessutom bland annat för bolagets ekonomiförvaltning, finansiering, placering av likvida medel, kommunikations- och företagsansvarsfrågor.


Peter Bergström, Chefsjurist

f. 1965, JuK

2015– Solidium Oy
2012–2015 Deloitte & Touche Oy, Director, Legal
2007–2012 Metso Corporation, Vice President, Legal Counsel
2004–2007 Ahlstrom Corporation, Senior Legal Counsel
1995–2004 Roschier Attorneys Ltd, Associate & Senior Associate


Pauli Anttila, Placeringsdirektör

f. 1984, EM

2009– Solidium Oy
2007–2009 Deloitte Corporate Finance Oy, Associate
2006 Helsingfors handelshögskola, institutionen för redovisning och finansiering, flera uppgifter


Annareetta Lumme-Timonen, Placeringsdirektör

f. 1967, DI, TkT

2009– Solidium Oy
2000–2007 3i Nordic plc, Investment Manager
1997–2000 SFK Finance Oy, placeringschef
1995 & 1997 Visiting Scholar, Wharton Business School
1995–1996 Kera Oy, utvecklingschef
1991–1994 Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, branschforskare
2006–2010 Aloitusrahasto Vera Oy, styrelseledamot
2000–2004 Naps Systems Oy, styrelseledamot
2000–2002 Uniglass Engineering Oy, styrelseledamot
2001–2008 Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry – The Finnish Venture Capital Association, styrelseledamot
1996–2002 MAP Medical Technologies Oy, styrelseledamot


Petter Söderström, Placeringsdirektör

f. 1976, EM

2009– Solidium Oy
2008–2009 Leimdörfer Finland Oy, delägare
2002–2008 Mandatum & Co Oy, delägare
2000–2002 PricewaterhouseCoopers Oy, Senior Associate