Fin | Eng | Swe

Insiderfrågor

På Solidium följer man de anvisningar för insiderfrågor och handel som styrelsen har godkänt.

Alla affärer med värdepapper som de anställda gör kräver tillstånd. De anställdas aktieinnehav registreras i ett permanent, icke offentligt insiderregister.

Gällande projekt med insiderinformation för bolaget ett separat, icke offentligt insiderregister för varje projekt.