Fin | Eng | Swe

Förvaltning

Solidium följer i all sin verksamhet aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, övrig lagstiftning samt reglering utgående från dessa. Förvaltningen och övervakningen av Solidium har fördelats i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. I sin verksamhet följer Solidium de av statsrådet fastställda allmänna principerna för ägarstyrning.