Fin | Eng | Swe

Solidium som skattebetalare

Statsägaren förutsätter att alla dess majoritetsägda bolag redovisar sina skatter per betalningsland.

Solidiums skattefrågor leds som en del av bolagets ekonomiska förvaltning. De viktigaste observationerna och åtgärderna gällande skattefrågor och -risker rapporteras till bolagets styrelse. Vi följer även med innehavsbolagens skatterapportering som en del av vår företagsansvarsanalys.

Solidiums styrelse behandlar regelbundet sina riktlinjer i frågor kring skattebetalning och ansvar. Vi strävar efter att främja praxis kring transparens och öppenhet i de ägda bolagens förvaltning och rapportering.

Solidium verkar endast i Finland, vilket betyder att den resultatbaserade skatten i sin helhet betalas till Finland.

Under räkenskapsperioden 1.7.2018–30.6.2019 betalade Solidium 12,7 miljoner euro i inkomstskatt i Finland enligt näringsskattelagen. Dessutom betalade Solidium arbetsgivaravgifter på 0,4 miljoner euro och personalens skatt på lönerna uppgick totalt till 0,8 miljoner euro.