Fin | Eng | Swe

VERONMAKSU JA VASTUULLISUUS

Valtio-omistaja edellyttää kaikilta enemmistöomistamiltaan yhtiöiltä maksettujen verojen erittelyä maakohtaisesti. Solidium on valtion täysin omistaja yhtiö ja sen veroasioita johdetaan osana yhtiön taloushallintoa. Tärkeimmät veroasioihin ja -riskeihin liittyvät havainnot ja toimenpiteet raportoidaan Solidiumin hallitukselle.

Solidiumin ainoa toimintamaa on Suomi, joten tulokseen perustuva vero maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen. Tilikaudella 1.7.2018 - 30.6.2019 Solidium maksoi elinkeinoverolain alaista tuloveroa Suomeen 33,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Solidium maksoi työnantajamaksuja 0,4 miljoonaa euroa. Henkilöstön maksamat palkkaverot olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. 

Solidium on seurannut salkkuyhtiöidensä veronmaksuraportointia osana vastuullisuusanalyysia vuodesta 2012. Solidium pyrkii omalta osaltaan ja osakkeenomistajalle kuuluvin keinoin edistämään läpinäkyvyyden ja avoimuuden käytäntöjä salkkuyhtiöiden hallinnointitavoissa ja raportoinnissa. Solidiumin hallitus käsittelee säännöllisesti toimintaperiaatteensa omistajana veronmaksun ja vastuullisuuden kysymyksissä.

  • Solidiumin näkökulmasta tärkeintä on tunnistaa veronmaksuun ja –suunnitteluun liittyviä tekijöitä ja käytäntöjä, joilla voi olla merkittävä vaikutus omistaja-arvon kehitykseen
  • Solidium ei ota kantaa yksittäisten yhtiöiden verotukseen eikä niiden käyttämiin verotuksellisiin rakenteisiin ja ratkaisuihin. Yhtiöt ja niiden hallituksen määrittelevät verotuskäytäntönsä itse, ottaen huomioon myös veromaksuun liittyvät yritysvastuunäkökohdat
  • Veronmaksua yritysvastuuasiana on tarkasteltava kokonaisuutena: se muodostuu taloudellisesta, ympäristöllisestä ja sosiaalisen vastuun näkökulmasta
  • Läpinäkyvyys ja avoimuus on Solidiumin näkökulmasta keskeistä salkkuyhtiöiden verotukseen liittyvissä asioissa. Solidium pyrkii osaltaan edistämään läpinäkyvyyden ja avoimuuden käytäntöjä yhtiöiden hallinnointitavoissa ja raportoinnissa omistajan roolistaan käsin

Solidiumin tekemän analyysin painotus on veronmaksun raportoinnissa ja verokäytännöissä. Voidaan todeta, että salkkuyhtiöiden verojalanjälkiraportoinnin avoimuus ja kattavuus ovat kehittyneet suotuisasti Solidium-salkun yhtiöissä vuosien varrella, joskin tekemistä tällä saralla vielä riittää.