Fin | Eng | Swe

Solidium ja vastuullinen omistajuus

Kuluneella tilikaudella Solidium jatkoi vastuullisen omistajuuden toimintamallinsa hyödyntämistä.

Solidium jatkoi tilikaudella yritysvastuutyötään vastuullisen omistajuuden pitkän tähtäimen toimintaohjelmansa mukaisesti. Ohjelmassa on kolme painopistealuetta: (1) omistaja-arvon kasvattaminen ja suojaaminen, (2) sidosryhmävuorovaikutus omistajana ja (3) integroitu yritysvastuutyö ja Solidiumin oman toiminnan vastuullisuus. Katsaus Solidiumin yritysvastuutyöhön tilikaudella 2018–2019 esitetään tämän jaottelun mukaisesti.

 1. Omistaja-arvon kasvattaminen ja suojaaminen

Solidiumin yritysvastuutyö pohjautuu vastuullisuusanalyyseihin, jotka toteutetaan kaikista omistusyhtiöistä täydessä laajuudessaan joka toinen vuosi. Välivuosina tehdään päivitys, johon sisältyy vähintään omistusyhtiön yritysvastuuraportin läpikäynti ja keskustelut yhtiön yritysvastuujohdon kanssa. Olennaisia johtopäätöksiä käytetään Solidiumin dialogissa omistusyhtiön johdon kanssa omistaja-arvon kehittämiseksi.

Katsauskauden alussa järjestettiin kaikkien omistusyhtiöiden yritysvastuujohtajien kanssa päivityskeskustelut, sillä täysmittaiset vastuullisuusanalyysit oli toteutettu sitä edeltävällä tilikaudella. Katsauskauden lopussa käynnistettiin seuraavien täysimittaisten vastuullisuusanalyysien laadinta, mukaan lukien Solidiumin kolme uusinta omistusyhtiötä. Analyysien tulokset käsitellään Solidiumin hallituksessa syksyllä 2019.

Kuluneellakaan tilikaudella omistusyhtiöissä ei ilmennyt yritysvastuuongelmia, jotka olisivat edellyttäneet omistajan – Solidiumin – reagointia. Tällainen vakaa, kiitettävä tilanne on Solidiumin omistussalkussa vallinnut jo useiden vuosien ajan. Ajankohtaisiin omistajalle astu kuuluviin yritysvastuukysymyksiin reagoidaan jatkossakin tarvittaessa välittömästi.

 2. Sidosryhmävuorovaikutus omistajana

Sisäiset sidosryhmät

Jatkoimme vakiintuneiden ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen hyödyntämistä yritysvastuuasioissa sisäisesti. Solidiumin hallituksen agendalla yritysvastuuasiat olivat katsauskaudella kerran, sen käsitellessä yritysvastuun vuosikatsauksen.

Ulkoiset sidosryhmät

Ulkoisessa sidosryhmätyössä tilikausi oli aktiivinen. Ylläpidimme dialogia keskeisiin ulkoisiin sidosryhmiimme ja seurasimme ajankohtaiskeskusteluja yritysvastuuasioihin liittyen. Osallistuimme vastuullisen omistajuuden toimintamallin ja sen kehittämisen kannalta keskeisiin seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin. Vastuullisuusasioihin keskittyneitä dialogeja käytiin eri sidosryhmien kanssa yli neljäkymmentä kappaletta analyysityöhömme kuuluvien omistusyhtiötapaamisten lisäksi. Solidiumin rooli keskusteluissa vaihteli: osassa olimme esittäjänä, toimijana ja vaikuttajana; toisissa ennemminkin kuuntelijana ja oppijana.

Kuuntelijan ja oppijan roolissa korostui erityisesti ilmastonmuutosteemoihin liittyvän osaamisen vahvistaminen. EU:n Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma, ilmastonmuutoksen riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyvä TCFD-raportointiohjeistus ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin hiilidioksidipäästöihin tähtäävä Science-Based Target Initiative -sitoumus olivat aiheita, joihin perehdyimme. Seurasimme Green Bond -markkinan käynnistymistä Suomessa. Saimme Ilmatieteen laitokselta ajankohtaiskatsauksen ilmastonmuutokseen liittyen.

Esittäjän ja toimijan roolissa heijastui Solidiumin vakiintunut asema vastuullisena omistajana. Kolme omistusyhtiötä haki katsauskauden aikana Solidiumin näkemyksiä ja palautetta omaan yritysvastuutyöhönsä.

Solidiumin sijoitusjohtaja kutsuttiin Aalto-yliopiston Kestävän kehityksen neuvottelukunnan jäseneksi. Hän toimi kommentaattorina Aalto-yliopiston ensimmäisessä Sustainability Science Days -tapahtumassa.

Solidium myötävaikutti edustajansa kautta suomalaiseen vastuullisuuskeskusteluun Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskurssin osallistujana. Solidiumin vaikuttamistapaa aktiivisena omistajana esiteltiin case-esimerkissä uudessa vastuullisen sijoittamisen kirjassa.

Solidium kävi vastuullisuusdialogia valtio-omistajansa kanssa. Osallistuimme ja myötävaikutimme omistajan yritysvastuutilaisuuksiin. Haimme palautetta valtio-omistajalta yritysvastuutyöhömme.

Jatkoimme vaikuttamista vastuullisen sijoittamisen kehittämiseen FINSIF ry:n jäsenenä. Solidiumin edustaja toimi FINSIFin nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Solidium oli FiBS ry:n ja Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

 3. Integroitu yritysvastuutyö ja Solidiumin oman toiminnan vastuullisuus

Solidium jatkoi oman toimintansa vastuullisuuden yllä­pitämistä ja kehittämistä. Olemme saavuttaneet vakiintuneen tason, jossa toimintamallit ovat selkeät.

Jatkoimme läpinäkyvää ja avointa yritysvastuun raportointia valtio-omistajan linjausten mukaisesti. Katsauskauden aikana siirryimme GRI-standardien mukaiseen raportointiin. Vuosikertomuksemme on laadittu ohjeiston peruslaajuuden (core) mukaisesti.

Seurasimme yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen ESG-palveluntarjoajien analyysivalikoiman kehittymistä. Emme ole toistaiseksi löytäneet työkaluja, jotka vastaisivat Solidiumin tarpeisin ja mahdollisesti korvaisivat omaa analyysityötämme yritysvastuuasioissa.

Veronmaksu ja vastuullisuus -linjaus päivitettiin.

 Tavoitteet tilikaudella 2019–2020

Jatkamme työtä vastuullisena omistajana vakiintuneen toimintatapamme mukaisesti ja pitkän tähtäimen yritysvastuuohjelmaa 2017–2021 seuraten.

Tilikaudella 2019-2020 kehitämme erityisesti sijoitustemme ilmastokysymyksiin liittyviä omistajan arviointityökaluja. Tulemme myös seuraamaan yhtiöidemme tavoitteita CO2-päästöjen vähentämiseksi.