Fin | Eng | Swe

Solidium veronmaksajana

Valtio-omistaja edellyttää kaikilta enemmistöomistamiltaan yhtiöiltä maksettujen verojen erittelyä maakohtaisesti.

Solidiumin veroasioita johdetaan osana yhtiön taloushallintoa. Tärkeimmät veroasioihin ja -riskeihin liittyvät havainnot ja toimenpiteet raportoidaan yhtiön hallitukselle. Seuraamme myös omistamiemme yhtiöidemme veroraportointia osana yritysvastuuanalyysiamme.

Solidiumin hallitus käsittelee säännöllisesti toimintaperiaatteensa omistajana veronmaksun ja vastuullisuuden kysymyksissä. Pyrimme omalta osaltamme edistämään läpinäkyvyyden ja avoimuuden käytäntöjä yhtiöiden hallinnointitavoissa ja raportoinnissa.

Solidiumin ainoa toimintamaa on Suomi, joten tulokseen perustuva vero maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen. Solidiumilla on omistuksessaan myös kahden ruotsalaisen yhtiön (SSAB ja Telia Company) osakkeita. Näistä SSAB:n omistusosuus ylittää 10 prosenttia, joten yhtiön maksamat osingot ovat verovapaita. Telia Companyn omistusosuus on alle 10 prosentin, joten yhtiön maksamista osingoista pidätetään Ruotsissa lähdeverona 15

Tilikaudelta 1.7.2015–30.6.2016 Solidium maksoi elinkeinoverolain alaista tuloveron ennakkoa Suomeen 8,2 miljoonaa euroa ja Telian osingoista pidätettiin Ruotsissa lähdeverona 3,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Solidium maksoi työnantajamaksuja 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstön maksamat palkkaverot olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Solidiumin tekemän verovuosia 2012–2014 koskeneen oikaisupyynnön perusteella verohallinto maksoi kesäkuussa 2016 veronpalautusta 36 miljoonaa euroa koska osakkeiden arvonalentumiset katsottiin verotuksessa vähennyskelpoisiksi.