Fin | Eng | Swe

Solidium veronmaksajana

Valtio-omistaja edellyttää kaikilta enemmistöomistamiltaan yhtiöiltä maksettujen verojen erittelyä maakohtaisesti.

Solidiumin veroasioita johdetaan osana yhtiön taloushallintoa. Tärkeimmät veroasioihin ja -riskeihin liittyvät havainnot ja toimenpiteet raportoidaan yhtiön hallitukselle. Seuraamme myös omistamiemme yhtiöidemme veroraportointia osana yritysvastuuanalyysiamme.

Solidiumin hallitus käsittelee säännöllisesti toimintaperiaatteensa omistajana veronmaksun ja vastuullisuuden kysymyksissä. Pyrimme omalta osaltamme edistämään läpinäkyvyyden ja avoimuuden käytäntöjä yhtiöiden hallinnointitavoissa ja raportoinnissa.

Solidiumin ainoa toimintamaa on Suomi, joten tulokseen perustuva vero maksetaan kokonaisuudessaan Suomeen. 

Tilikaudelta 1.7.2016–30.6.2017 Solidium sai elinkeinoverolain alaista tuloveron ennakon palautusta Suomeen 8,2 miljoonaa euroa ja Telian osingoista pidätettiin Ruotsissa lähdeverona 5,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Solidium maksoi työnantajamaksuja 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstön maksamat palkkaverot olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.