Fin | Eng | Swe

Toiminta omistajana

Solidiumin toiminnan tarkoituksena on edesauttaa omistamiensa yhtiöiden kehitystä ja kasvua aktiivisen omistajuuden keinoin tähdäten verrokkiyhtiöitä parempaan kehitykseen. Aktiivisena omistajana Solidium tukee ja haastaa omistusyhtiöidensä hallitusta ja johtoa ja edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja tuloksellisuutta. Solidium käy aktiivista dialogia omistusyhtiöiden johdon kanssa. Tapaamisissa johdon kanssa käydään läpi yhtiöiden tilannetta ja näkymiä ja viestitetään Solidiumin näkemystä ja tavoitteita yhtiön kehityksen suhteen.

Solidiumin omistamien yhtiöiden hallitusvalinnat ovat Solidiumin keskeisimpiä vaikutuskanavia. Hallitusvalintoihin Solidium vaikuttaa nimitystoimikuntatyöskentelyn kautta osallistuen uusien hallitusjäsenten valintaan yhteistyössä muiden nimitystoimikuntaan kuuluvien suurten osakkeenomistajien kanssa.  Solidium analysoi systemaattisesti omistusyhtiöiden hallituskokoonpanoja ja hallitusten toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että kuhunkin yhtiöön valitaan mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita palveleva hallitus.

Päivitetyn strategiansa mukaisesti Solidiumilla on aktiivisempi omistajarooli. Tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on edustaja jokaisen omistusyhtiön hallituksessa.