Fin | Eng | Swe

Solidium omistajana

Solidium omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä pörssinoteeratuissa yhtiöissä. Solidiumin tehtävä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa.

Suomen valtiolla on edelleen vahva asema suomalaisten pörssiyhtiöiden omistajana. Valtion pörssiomistusten hallinnoinnin organisointi, tavoitteet ja läpinäkyvyys vaikuttavat merkittävästi suomalaisten pääomamarkkinoiden toimivuuteen. Solidiumin omistuksiin ei liity valtion näkökulmasta strategista intressiä eikä omistuksista luopuminen edellytä eduskunnan päätöstä.

Solidiumin toiminnan puitteet ja itsenäisen päätöksenteon raamit määritellään valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamassa yksityiskohtaisessa toimiohjeessa. Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 15.9.2016 Solidiumin uuden toimiohjeen. Sen mukaan Solidium on suomalainen ankkuriomistaja, jolla on kansallinen intressi toiminnassaan. Solidiumilla on sekä oikeus että velvollisuus kehittää omistuksiaan. Solidium toimii markkinaehtoisesti ja sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä.