Fin | Eng | Swe

Solidium pähkinänkuoressa

Tehtävä
  • Vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä. Kasvatamme pitkäjänteisesti omistusten taloudellista arvoa.
Visio
  • Omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.
Arvot
  • Ammattimaisuus, aloitteellisuus, vastuullisuus, integriteetti ja avoimuus.
Sijoitustoiminta
  • Omistamme vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä listatuissa yhtiöissä.
  • Teemme sijoituspäätökset taloudellisin perustein.
  • Osakemyynneistä saadut varat käytämme uusiin sijoituksiin tai nykyisten omistusten vahvistamiseen. Omistusyhtiöiltä saamamme voitonjaon tilitämme valtio-omistajalle.
Toiminta omistajana
  • Osallistumme omistusyhtiöidemme hallitusten jäsenten valintaan nimitystoimikuntien kautta yhdessä muiden suurten osakkeenomistajien kanssa.
  • Tavoitteemme on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen omistusyhtiön hallituksessa.
Oma toiminta
  • Meillä on syvällistä omistamisen ja sijoittamisen osaamista sekä perehtyneisyyttä omistusyhtiöiden toimialoihin. Henkilöstömme on ammattitaitoinen ja motivoitunut sekä laadultaan ja määrältään riittävä strategiamme toteuttamiseksi.