Fin | Eng | Swe

Keskeisiä tunnuslukuja

  1.7.2016-30.6.2017 1.7.2015-30.6.2016 1.7.2014-30.6.2015 1.7.2013-30.6.2014 1.7.2012-30.6.2013
Liikevoitto, milj. € 89,1 -3,5 534,5 400,3 65,5
Voitto ennen veroja, milj. € 1 146,6 -21,30 223,2 1 529,4 -216,4
Tilikauden voitto, milj. € 1 032,6 11,2 216,6 1 449,9 -232,3
Oman pääoman tuotto, % 24,5 0,3 4,6 28,6 -4,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,1 -0,4 4,0 26,2 -3,6
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 32,4 -7,4 4,3 31,3 13,9
Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,07 0,05 0,07 0,07 0,09
Oma pääoma, milj. € 4 590,1 3835,5 4 090,3 5 400,7 4 750,8
Substanssiarvo, milj. € 7 695,0 6127,9 6 853,6 8 094,4 6 909,6
Pitkäaikaiset velat, milj. € 350,0 350 350 950 600
Omavaraisuusaste, % 90,9 91,6 81,1 83,9 88,5
Voitonjako tilikaudelta, milj. € 307,0 278,0 266,0 1 527,0 800,0
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 11 12 12 11 11