Fin | Eng | Swe

Keskeisiä tunnuslukuja

 

1.7.2017–30.6.2018

1.7.2016–30.6.2017*

Liikevoitto, milj. €            

-4,6

-4,6

Tilikauden voitto, milj. €

349,6

304,6

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %

8,3

32,4

Toiminnan hallinnointikulusuhde, %

0,06

0,07

Substanssiarvo, milj. €

8 009,9

7 626,3

Rahoitusvelat, milj. €

350,0

350,0

Omavaraisuusaste, %

88

85

Voitonjako, milj. €

351,0

307,0

Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä

11

11

 *Edellisen tilikauden vertailuluvut raportoidaan taulukossa uuden laskentaperiaatteen mukaisesti.