Fin | Eng | Swe

Sampo Oyj
Solidiumin omistusosuus 10 %

Sampo -konsernin liiketoiminta jakautuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen. Vahinkovakuutusliiketoimintaa harjoittava If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutusyhtiö, jonka liiketoiminta kattaa myös Baltian maat ja Venäjän. Vahinkovakuutuskonsernin emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB (publ) sijaitsee Ruotsissa. Henkivakuutusliiketoimintaan ja vakuutukselliseen varainhoitoon erikoistunut Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltian maissa.

Konsernin emoyhtiö Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vakuutusliiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä. Tämän lisäksi yhtiö on merkittävä osakkeenomistaja Pohjoismaiden suurimmassa pankissa Nordeassa. Sampo omistaa noin 21,2 % Nordea Bank AB:n osakekannasta ja noin 47 % tanskalaisesta vakuutusyhtiö Topdanmarkista (tilanne 31.12.2018).

Sampo-konsernin sijoitusomaisuus oli noin 21,7 miljardia euroa 31.12.2018. Sampo-konsernin palveluksessa on noin 9 500 työntekijää.

Sammon kotisivulle