Fin | Eng | Swe

Tuottoluvut 31.12.2018

  6 kk 12 kk 5 v

Solidiumin
perustamisesta

Kaikkien omistusten tuotto, % -16,6  -13,0 5,2 10,0
Osakeomistusten tuotto, % -16,9 -13,1 5,7 10,3

Huom.
-Kaikkien omistusten tuotto sisältää osakeomistukset ja rahamarkkinasijoitukset
-Solidium perustettiin 11.12.2008