Fin | Eng | Swe

Tuottoluvut 31.12.2020

  6 kk 12 kk 5 v

Solidiumin
perustamisesta

Kaikkien omistusten tuotto, % 13,0 5,5 6,6 10,1
Osakeomistusten tuotto, % 13,5 5,6 7,1 10,3

Huom.
-Kaikkien omistusten tuotto sisältää osakeomistukset ja rahamarkkinasijoitukset
-Solidium perustettiin 11.12.2008