Fin | Eng | Swe

Tuottoluvut 31.12.2017

  6 kk 12 kk 5 v

Solidiumin
perustamisesta

Kaikkien omistusten tuotto, % 3,8  12,2 12,8 12,9
Osakeomistusten tuotto, % 4,0 12,9 13,5 13,3

Huom.
-Kaikkien omistusten tuotto sisältää osakeomistukset ja rahamarkkinasijoitukset
-Yli vuoden tunnusluvut vuotuisia
-Solidium perustettiin 11.12.2008