Fin | Eng | Swe

Tuottokehitys


Tiedon tuottanut Suomen Sijoitustutkimus Oy
Valitse näytettävä ajanjakso:

. .    -    20. 05. 2022

Graafia luetaan prosenttiyksikköinä siten, että jos käyrä on arvon 110 kohdalla, on salkku tuottanut siihen mennessä 10%:n tuoton graafijakson alkuhetkestä laskien. Jos taas käyrä on arvon 90 kohdalla, on salkku siihen mennessä tuottanut 10%:n tappion alkuhetkeen nähden.

Kuviossa on huomattava, että tuotot ovat kumulatiivisia, eli ne osoittavat salkun tuoton koko valitulle välille. Vuotta pidemmät jaksot eivät ole "per annum" -tuottoja eli vuotuisia tuottoprosentteja.