Fin | Eng | Swe

Osakeomistusten arvon kehitys


luvut miljoonia euroja

Tiedon tuottanut Suomen Sijoitustutkimus Oy

Valitse näytettävä ajanjakso:

. .    -    . .

Pääoman kehitys sisältää toteutuneet lisäsijoitukset, osakemyynnit ja osinkotapahtumat. Arvot ennen 11.12.2008 kuvaavat pääoman kehitystä ajalta, jolloin Solidiumin salkun osakkeet olivat valtion suorassa omistuksessa.