Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

Solidium Oy:n yhtiökokous

7.3.2011

Solidium Oy:n yhtiökokous valitsi suostumuksensa mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi KTM Pekka Ala-Pietilän 4.3.2011 alkaen. Lue lisää

Pekka Ala-Pietilästä Solidiumin hallituksen puheenjohtaja

14.2.2011

Solidium Oy:n yhtiökokous valitsee 4.3.2011 KTM Pekka Ala-Pietilän, 54, yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Nykyinen puheenjohtaja vuorineuvos Keijo Suila, 65, jatkaa tehtävässään yhtiökokoukseen saakka. Lue lisää

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2010

18.1.2011

Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 20,1 % ja viimeisen 12 kuukauden aikana 24,7 % Solidium maksoi osinkoa Suomen valtiolle 356 miljoonaa euroa Solidiumin substanssiarvo kasvoi osingonmaksusta huolimatta katsauskauden aikana 856 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 8 571 miljoonaa euroa Solidium myi Sponda Oyj:n osakkeita 176 miljoonalla eurolla Solidium myi Tikkurila Oyj:n osakkeita 98 miljoonalla eurolla Solidium sai katsauskaudella rahamääräistä voitonjakoa 8,3 milj... Lue lisää

Solidium on myynyt kaikki Tikkurila Oyj:n osakkeensa

25.11.2010

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja vuosikertomuksen julkistaminen

30.8.2010

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.8.2010. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2009-30.6.2010 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Solidiumin tulos tilikaudella oli 397 miljoonaa euroa, substanssiarvo 7 715 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde 0,05 %. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 356 miljoonaa euroa. Tämän tiedotteen liitteenä on yhteenveto Solidiumin tilikaudest... Lue lisää

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

16.8.2010

• Solidiumin substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 7 715 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 3,8 % ja viimeisen 12 kuukauden ajalta 34,6 %• Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2009 - 30.6.2010 oli 397,2 miljoonaa euroa• Solidium hankki 10,3 % omistusosuuden Tieto Oyj:stä• Solidiumin salkkuun tuli toinen uusi yhtiö, kun Kemira Oyj jakoi tytäryhtiönsä Tikkurila Oyj:n osakkeita osinkona osakkailleen; Tikkurila Oyj listattiin Helsingin pörssiin• ... Lue lisää

Solidiumin osuus Tieto Oyj:n osakkeista yli 10 %

28.5.2010

Solidium Oy on nostanut omistusosuutensa 10,0 prosenttiin Tieto Oyj:n osakkeista ja on nyt Tiedon suurin osakkeenomistaja. Tieto on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaali markkinajohtaja. Lue lisää

Solidium sijoittaa Tieto Oyj:öön

8.4.2010

Solidiumin osuus yhtiön osakkeista 5,0 % Solidium Oy on hankkinut 5,0 prosenttia Tieto Oyj:n osakkeista noin 58 miljoonalla eurolla. Tieto on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaali markkinajohtaja. Solidium on nyt Tiedon kolmanneksi suurin omistaja. Lue lisää

Tikkurilasta Solidiumin kymmenes yhtiö

26.3.2010

Solidium Oy saa kymmenennen sijoituskohteensa Tikkurila Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Solidiumista tulee Tikkurilan toiseksi suurin omistaja 14,68 % omistusosuudella. Yhtiön muut pääomistajat ovat Oras Invest Oy (14,70 %), Kemira Oyj (14,00 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,61 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,19 %). Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10