Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

SOLIDIUMISTA TALVIVAARAN SUURIN OMISTAJA

15.4.2013

Solidium Oy:stä tulee Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suurin omistaja noin 16,7 prosentin omistusosuudella yhtiön tänään julkistaman merkintäoikeusannin toteuttamisen seurauksena. Ennen osakeantia Solidiumin omistusosuus Talvivaarasta oli 8,9 prosenttia. Solidium käytti osakeannissa merkintäoikeutensa täysimääräisesti merkitsemällä uusia osakkeita noin 23 miljoonalla eurolla ja merkitsemällä toissijaisessa merkinnässä uusia osakkeita noin 24 miljoonalla eurolla. Lue lisää

SOLIDIUMIN OSUUS OUTOTEC OYJ:N OSAKKEISTA NOUSSUT 10 PROSENTTIIN

21.3.2013

Solidium Oy:n omistusosuus on noussut 10,0 prosenttiin Outotec Oyj:n osakkeista. Kaikkien osakkeiden keskimääräinen hankintahinta on noin 40,1 euroa. Outotec on maailman johtavia kaivos- ja metalliteollisuuden teknologia- ja palveluyhtiöitä. Lue lisää

SOLIDIUM OSALLISTUU TALVIVAARAN 260 MILJ. EURON MERKINTÄETUOIKEUSANTIIN

14.2.2013

Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja antaa lisäksi enintään 30 miljoonan euron määräisen merkintäsitoumuksen Lue lisää

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2012

17.1.2013

Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 8,7 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana 9,2 prosenttia Solidium maksoi voitonjakoa Suomen valtiolle 800 miljoonaa euroa Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaon takia katsauskauden aikana 307 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 550 miljoonaa euroa Solidium myi kaikki Sponda Oyj osakkeensa noin 148 miljoonalla eurolla Solidium kasvatti omistusosuuttaan Outotec Oyj:ssä hankkimalla osakkeita 26 miljoonalla eurolla Solidiumi... Lue lisää

SOLIDIUM MYY KAIKKI SPONDA OYJ:N OSAKKEENSA

19.10.2012

Osakkeiden myyntitulot 148 miljoonaa euroa Lue lisää

SOLIDIUM OY:N TILINPÄÄTÖS JA VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

6.9.2012

Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2011–30.6.2012 oli 131 miljoonaa euroa. Tulos sisältää 403 miljoonan euron arvonalentumisen Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa voitonjakona yhteensä 800 miljoonaa euroa, josta 326 miljoonaa euroa on osinkoa ja 474 miljoonaa euroa pääoman palautusta Solidiumin substanssiarvo väheni katsauskauden aikana 1,5 miljardilla eurolla 6,9 miljardiin euroon osingonmaksusta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta johtuen   Lue lisää

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012

14.8.2012

Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,4 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana -14,6 prosenttia Solidium osallistui Outokumpu Oyj:n osakeantiin 314 miljoonalla eurolla Solidium hankki osakkeita Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä ja Outotec Oyj:ssä yhteensä142 miljoonalla eurolla Solidium sai katsauskaudella voitonjakoa salkkuyhtiöltä 392 miljoonaa euroa Solidium myi TeliaSoneran osakkeita 451 miljoonalla eurolla sekä laski liikkeeseen TeliaSoneran osakkeisiin vaihdettavissa... Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI TELIASONERA AB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN JA VUONNA 2015 ERÄÄNTYVÄN, TELIASONERAN OSAKKEISIIN VAIHDETTAVISSA OLEVAN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEEN LASKUN

21.3.2012

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ TELIASONERAN OSAKKEIDEN MYYNNIN JA LASKEE LIIKKEELLE VUONNA 2015 ERÄÄNTYVÄN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN, JOKA ON VAIHDETTAVISSA TELIASONERAN OSAKKEISIIN

20.3.2012

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM SIJOITTAA OUTOTEC OYJ:ÖÖN

7.3.2012

Solidiumin osuus yhtiön osakkeista 5,1 % Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12