Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

SOLIDIUM OY:N TILINPÄÄTÖS JA VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1.10.2013

Solidiumin sijoitusten tuotto tilikaudella 1.7.2012–30.6.2013 oli 13,9 prosenttia Solidiumin substanssiarvo pysyi noin 6,9 miljardissa eurossa 0,8 miljardin euron voitonjaosta huolimatta Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa pääoman palautuksena voitonjakoa 800 miljoonaa euroa Heikki Bergholm ja Eero Heliövaara on valittu uusiksi Solidiumin hallituksen jäseniksi Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI TELIASONERA AB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

5.9.2013

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ TELIASONERAN OSAKKEIDEN MYYNNIN

4.9.2013

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

13.8.2013

Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 4,8 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana 13,9 prosenttia Solidium sai katsauskaudella voitonjakoa salkkuyhtiöltä 398 miljoonaa euroa Solidium osallistui Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakeantiin 47 miljoonalla eurolla Solidium kasvatti omistusosuuttaan Outotec Oyj:ssä 10 prosenttiin hankkimalla osakkeita 39 mil-joonalla eurolla Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta: Lue lisää

SOLIDIUMISTA TALVIVAARAN SUURIN OMISTAJA

15.4.2013

Solidium Oy:stä tulee Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suurin omistaja noin 16,7 prosentin omistusosuudella yhtiön tänään julkistaman merkintäoikeusannin toteuttamisen seurauksena. Ennen osakeantia Solidiumin omistusosuus Talvivaarasta oli 8,9 prosenttia. Solidium käytti osakeannissa merkintäoikeutensa täysimääräisesti merkitsemällä uusia osakkeita noin 23 miljoonalla eurolla ja merkitsemällä toissijaisessa merkinnässä uusia osakkeita noin 24 miljoonalla eurolla. Lue lisää

SOLIDIUMIN OSUUS OUTOTEC OYJ:N OSAKKEISTA NOUSSUT 10 PROSENTTIIN

21.3.2013

Solidium Oy:n omistusosuus on noussut 10,0 prosenttiin Outotec Oyj:n osakkeista. Kaikkien osakkeiden keskimääräinen hankintahinta on noin 40,1 euroa. Outotec on maailman johtavia kaivos- ja metalliteollisuuden teknologia- ja palveluyhtiöitä. Lue lisää

SOLIDIUM OSALLISTUU TALVIVAARAN 260 MILJ. EURON MERKINTÄETUOIKEUSANTIIN

14.2.2013

Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja antaa lisäksi enintään 30 miljoonan euron määräisen merkintäsitoumuksen Lue lisää

SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2012

17.1.2013

Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 8,7 prosenttia ja viimeisen 12 kuukauden aikana 9,2 prosenttia Solidium maksoi voitonjakoa Suomen valtiolle 800 miljoonaa euroa Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaon takia katsauskauden aikana 307 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 550 miljoonaa euroa Solidium myi kaikki Sponda Oyj osakkeensa noin 148 miljoonalla eurolla Solidium kasvatti omistusosuuttaan Outotec Oyj:ssä hankkimalla osakkeita 26 miljoonalla eurolla Solidiumi... Lue lisää

SOLIDIUM MYY KAIKKI SPONDA OYJ:N OSAKKEENSA

19.10.2012

Osakkeiden myyntitulot 148 miljoonaa euroa Lue lisää

SOLIDIUM OY:N TILINPÄÄTÖS JA VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

6.9.2012

Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2011–30.6.2012 oli 131 miljoonaa euroa. Tulos sisältää 403 miljoonan euron arvonalentumisen Solidiumin varsinainen yhtiökokous päätti maksaa voitonjakona yhteensä 800 miljoonaa euroa, josta 326 miljoonaa euroa on osinkoa ja 474 miljoonaa euroa pääoman palautusta Solidiumin substanssiarvo väheni katsauskauden aikana 1,5 miljardilla eurolla 6,9 miljardiin euroon osingonmaksusta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta johtuen   Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10