Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 ja tilinpäätös

8.9.2016

Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2016 Lue lisää

Solidium Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset: SOLIDIUMILLE UUSI HALLITUS - HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI HARRI SAILAS

1.8.2016

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.7.2016. Kokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus 1.8.2016 alkaen. Lue lisää

SOLIDIUM OSALLISTUU SSAB:N 5 MILJARDIN KRUUNUN MERKINTÄETUOIKEUSANTIIN

22.4.2016

Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti Lue lisää

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2015: TUOTTOKEHITYS JÄI HEIKOKSI PAINEIDEN JATKUESSA METALLIMARKKINOILLA

21.1.2016

Solidiumin osakeomistusten tuotto oli katsauskaudella -3,6 prosenttia ja kalenterivuoden 2015 aikana 6,3 prosenttia Solidium maksoi lokakuussa voitonjakoa Suomen valtiolle 266 miljoonaa euroa Rahoitusvelkojen määrä aleni merkittävästi, kun 600 miljoonan euron vaihdettava joukkovelkakirjalaina maksettiin takaisin Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaosta ja osakesijoitusten arvonmuutoksesta  johtuen katsauskauden aikana 464 miljoonalla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 390 miljoonaa e... Lue lisää

Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: OSINGON MÄÄRÄKSI VAHVISTETTIIN 266 MILJOONAA EUROA

30.10.2015

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.10.2015. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2014–30.6.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 266 miljoonaa euroa.Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme (3). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Heikki Bergholm sekä varsinaisiksi jäseniksi Eero Heliövaara ja Anni Vepsäläinen.Yhtiökokous päätti pitä... Lue lisää

EIJA AILASMAA EROAA SOLIDIUMIN HALLITUKSESTA

24.4.2015

Solidium Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Eija Ailasmaa on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.”Eija Ailasmaa on toiminut Solidiumin hallituksen jäsenenä yhtiön toiminnan alusta lähtien. Haluamme kiittää Eijaa hänen erinomaisesta panoksestaan hallituksen jäsenenä," toteaa Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm. Lue lisää

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston tiedote: SOLIDIUMIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VAIHTUU

22.4.2015

Valtion täysin omistaman erityistehtäväyhtiö Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti vapauttaa Pekka Ala-Pietilän hallituksen jäsenyydestä ja samalla hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Väliaikaiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm, joka on aiemmin toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyy entisellään.”Kiitän hallituksen puheenjohtajana toiminutta Pekka Ala-Pietilää panoksestaan yhtiöön. Aiemmin asettamani, yhtiön kehittämist... Lue lisää

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA ALKUVUODEN TAPAHTUMIA

4.3.2015

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset: Valtiolle 440 miljoonan euron ylimääräinen voitonjako  Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI TELIASONERA AB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

11.2.2015

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTYSolidium Oy on myynyt tänään 11.2.2015 nopeutetussa tarjousmenettelyssä kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille 200 miljoonaa TeliaSonera AB:n osaketta, eli noin 4,6 prosenttia TeliaSoneran liikkeeseen lasketuista osakkeista (”Osakemyynti”), myyntihint... Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11