Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

2.4.2019

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 2.4.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 80 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Nokia Oyj:n ja Sampo Oyj:n A-osakkeita Suomen valtiolle. Suomen valtio siirtää osakkeet eteenpäin Oppiva Invest Oy:lle, joka Opetushallituksen alaisena osakeyhtiönä toteuttaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuushankkeita, kuten oppimisympäristöjen kehittämistä ja koulutusvientiä.Pääoman palautuksen seurauksena Solidiumin omistusos... Lue lisää

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

21.3.2019

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 60 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Outokumpu Oyj:n ja SSAB AB:n B- osakkeita Suomen valtiolle. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laskee 15,8 prosentista 14,9 prosenttiin, Outokummussa 22,8 prosentista 21,7 prosenttiin ja SSAB:ssa 13,5 prosentista osakkeista 12,6 prosenttiin (10,0 prosentista äänistä 9,8 prosenttiin). Lisätietoja: Toimitusjohtaja A... Lue lisää

Solidium sijoittaa Nokian Renkaat Oyj:öön

19.3.2019

Solidium Oy on hankkinut 5,1 prosenttia Nokian Renkaat Oyj:n osakkeista noin 205 miljoonalla eurolla osakekohtaisen hankintahinnan ollessa 29,3 euroa. Osakkeet on hankittu markkinoilta viime kuukausien aikana. Nokian Renkaat muodostaa hankintojen jälkeen noin 3 prosenttia Solidiumin osakeomistuksista, joiden markkina-arvo on noin 8,1 miljardia euroa. Lue lisää

Solidium Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

13.3.2019

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2019. Kokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Kimmo Viertola, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkönä. Valtiosihteeri Paula Lehtomäki oli ilmoittanut eroavansa Solidium Oy:n hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi. Lue lisää

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

31.1.2019

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Lue lisää

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2018:

28.1.2019

Osakeomistusten tuottokehitys kääntyi laskuun vuoden toisella puoliskolla. Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2018 oli -16,9 prosenttia ja kalenterivuonna 2018 -13,1 prosenttia Substanssiarvo laski katsauskauden aikana 1,4 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6,6 miljardia euroa euroa. Laskuun vaikutti arvonmuutosten lisäksi 351 miljoonan euron voitonjako Suomen valtiolle 350 miljoonan euron vaihdettava joukkovelkakirjalaina erääntyi maksettavaksi syyskuus... Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI STORA ENSO OYJ:N R-OSAKKEIDEN MYYNNIN

12.6.2018

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ STORA ENSO OYJ:N R-OSAKKEIDEN MYYNNIN

11.6.2018

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI SAMPO OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

13.3.2018

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12