Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

SOLIDIUM OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

6.11.2019

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.11.2019. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2018-30.6.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 338 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi uu... Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

25.10.2019

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

24.10.2019

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 ja tilinpäätös:

28.8.2019

Solidium jatkoi 30.6.2019 päättyneellä tilikaudella aktiivisen omistajuuden strategiaansa. Yhtiön kymmenettä tilikautta leimasivat suuret vaihtelut tilikauden ensimmäisen ja toisen puoliskon välillä. Globaalissa osakemarkkinassa tapahtui jyrkkä pudotus syksyllä 2018. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla markkinoilla oli vahva kehitys, mikä näkyi erinomaisena tuottona tilikauden toisella periodilla. Lue lisää

SOLIDIUM TUKEE METSON OSITTAISJAKAUTUMISTA JA METSO MINERALSIN YHDISTYMISTÄ OUTOTECIN KANSSA

4.7.2019

Solidium tukee Metso Oyj:n ja Outotec Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistää Metson Minerals-liiketoiminta ja Outotec johtavaksi laitteita, palveluja ja prosessiteknologiaa mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloilla tarjoavaksi yhtiöksi. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tulee Metso Outotec Oyj ja sen liikevaihto on noin 4,2 miljardia euroa mukaan lukien Metson aiemmin julkistama McCloskeyn hankinta. Metso Mineralsin ja Outotecin toisiaan täydentävä tarjooma, teknologia- ja palvelu... Lue lisää

SOLIDIUM ON SOLMINUT EHDOLLISEN KAUPPASOPIMUKSEN TIEDON OSAKKEISTA

19.6.2019

Solidium on tänään tehnyt ehdollisen sopimuksen ostaa noin 4,4 miljoonaa Tiedon osaketta EVRY:n suurimmalta osakkeenomistajalta eli Apax Partners LLP:n hallinnoimilta rahastoilta, toimien Lyngen Holdco S.A.R.L.:in välityksellä (”Apax”). Suunniteltu osakekauppa on ehdollinen mm. Tiedon ja  EVRY:n välisen sulautumisen täytäntöönpanolle ja se sisältää tyypillisiä ennakkoedellytyksiä.Solidiumin omistusosuus Tiedossa on tällä hetkellä 10,0 %. Tiedon ja EVRY:n rajanylittävän sulautumisen jälkeen Solid... Lue lisää

SOLIDIUM TUKEE TIEDON JA EVRYN YHDISTYMISTÄ

18.6.2019

Solidium tukee Tieto Oyj:n ja EVRY ASA:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistyä rajat ylittävällä sulautumisella TietoEVRYksi. Yritysten toisiaan täydentävä liiketoiminta Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa luo hyvän pohjan sulautumiselle. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla. Yritykset täydentävät toisiaan ni... Lue lisää

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

2.4.2019

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 2.4.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 80 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Nokia Oyj:n ja Sampo Oyj:n A-osakkeita Suomen valtiolle. Suomen valtio siirtää osakkeet eteenpäin Oppiva Invest Oy:lle, joka Opetushallituksen alaisena osakeyhtiönä toteuttaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuushankkeita, kuten oppimisympäristöjen kehittämistä ja koulutusvientiä.Pääoman palautuksen seurauksena Solidiumin omistusos... Lue lisää

SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

21.3.2019

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 60 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Outokumpu Oyj:n ja SSAB AB:n B- osakkeita Suomen valtiolle. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus Kemirassa laskee 15,8 prosentista 14,9 prosenttiin, Outokummussa 22,8 prosentista 21,7 prosenttiin ja SSAB:ssa 13,5 prosentista osakkeista 12,6 prosenttiin (10,0 prosentista äänistä 9,8 prosenttiin). Lisätietoja: Toimitusjohtaja A... Lue lisää

Solidium sijoittaa Nokian Renkaat Oyj:öön

19.3.2019

Solidium Oy on hankkinut 5,1 prosenttia Nokian Renkaat Oyj:n osakkeista noin 205 miljoonalla eurolla osakekohtaisen hankintahinnan ollessa 29,3 euroa. Osakkeet on hankittu markkinoilta viime kuukausien aikana. Nokian Renkaat muodostaa hankintojen jälkeen noin 3 prosenttia Solidiumin osakeomistuksista, joiden markkina-arvo on noin 8,1 miljardia euroa. Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11