Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

16.8.2010

• Solidiumin substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 7 715 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 3,8 % ja viimeisen 12 kuukauden ajalta 34,6 %• Solidiumin tulos tilikaudella 1.7.2009 - 30.6.2010 oli 397,2 miljoonaa euroa• Solidium hankki 10,3 % omistusosuuden Tieto Oyj:stä• Solidiumin salkkuun tuli toinen uusi yhtiö, kun Kemira Oyj jakoi tytäryhtiönsä Tikkurila Oyj:n osakkeita osinkona osakkailleen; Tikkurila Oyj listattiin Helsingin pörssiin• ... Lue lisää

Solidiumin osuus Tieto Oyj:n osakkeista yli 10 %

28.5.2010

Solidium Oy on nostanut omistusosuutensa 10,0 prosenttiin Tieto Oyj:n osakkeista ja on nyt Tiedon suurin osakkeenomistaja. Tieto on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaali markkinajohtaja. Lue lisää

Solidium sijoittaa Tieto Oyj:öön

8.4.2010

Solidiumin osuus yhtiön osakkeista 5,0 % Solidium Oy on hankkinut 5,0 prosenttia Tieto Oyj:n osakkeista noin 58 miljoonalla eurolla. Tieto on yksi johtavista tietotekniikan palveluyrityksistä Pohjoismaissa ja tietyillä segmenteillä globaali markkinajohtaja. Solidium on nyt Tiedon kolmanneksi suurin omistaja. Lue lisää

Tikkurilasta Solidiumin kymmenes yhtiö

26.3.2010

Solidium Oy saa kymmenennen sijoituskohteensa Tikkurila Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Solidiumista tulee Tikkurilan toiseksi suurin omistaja 14,68 % omistusosuudella. Yhtiön muut pääomistajat ovat Oras Invest Oy (14,70 %), Kemira Oyj (14,00 %), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,61 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,19 %). Lue lisää

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.-31.12.2009

18.1.2010

• Solidiumin sijoitusten arvo oli katsauskauden lopussa 7 965 miljoonaa euroa. Salkun tuotto oli katsauskaudella 29,7 % ja koko vuonna 2009 48,8 %• Solidium käytti merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti Kemiran 200 miljoonan euron osakeannissa • Elisalta ylimääräistä pääomanpalautusta 6,7 miljoonaa euroa • Stora Ensolta pääomanpalautus 19,4 miljoonaa euroa• Solidium allekirjoitti 300 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen Lue lisää

Solidium merkitsi Kemira Oyj:n annissa osakkeita 34,6 miljoonalla eurolla

29.12.2009

Solidiumin omistusosuus Kemirasta osakeannin jälkeen 16,67% Kemira Oyj:n noin 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti on merkitty täysmääräisesti. Solidium merkitsi osakeannissa 5 239 587 kpl Kemiran uusia osakkeita yhteensä 34 581 274 eurolla. Lue lisää

Metso Oyj:n ja Tamfelt Oyj:n yhdistyminen toteutuu

23.12.2009

Solidiumin omistusosuus Metso Oyj:stä nyt 10,4 % Metso Oyj (Metso) on tänään ilmoittanut, että 98 % Tamfelt Oyj:n (Tamfelt) osakkeenomistajista on hyväksynyt Metson osakevaihtotarjouksen ja että Metson ja Tamfeltin yhdistyminen toteutuu. Lue lisää

Solidiumille 300 miljoonan euron luottolimiitti

30.11.2009

Solidium Oy on 30.11.2009 allekirjoittanut 300 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman luottolimiitti-sopimuksen. Sopimus on komittoitu luottolimiitti, joka on tarkoitettu yrityksen yleisiin rahoitustarpeisiin ja yritystodistusohjelman varajärjestelyksi. Laina-aika on yksi vuosi ja sisältää lisäksi yhden vuoden jatko-option osapuolten erillisellä päätöksellä. Solidiumin olemassa olevan yritystodistusohjelman kokoa on samalla korotettu 100 miljoonasta 300 miljoonaan euroon. Yritystodistusohjelman... Lue lisää

Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

30.10.2009

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.10.2009. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.5.-30.6.2009 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta. Lue lisää

Solidium osallistuu Kemiran 200 milj. euron merkintäetuoikeusantiin

28.10.2009

Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti ja osallistuu merkintätakaukseen Solidium Oy on päättänyt osallistua Kemira Oyj:n tänään julkistamaan 200 miljoonan euron merkintäetuoikeusantiin. Kemiran neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat antaneet osakeannin yhteydessä yhteensä noin 146 miljoonan euron määräiset merkintäsitoumukset ja -takaukset. Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11