Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

ANORA GROUP OYJ:N OSAKKEET SIIRTYVÄT SOLIDIUM OY:LLE

25.11.2021

Suomen valtio siirsi tänään 25.11.2021 kaikki omistamansa 13 097 481 Anora Group Oyj:n osaketta, noin 19,4 prosenttia Anora Group Oyj:n osakekannasta, valtioneuvoston kansliasta Solidium Oy:n omistukseen. Anoran osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 24.11.2021 Helsingin pörssissä, 10,90 euroa/osake. Luovutuksen seurauksena Solidiumin omaa pääomaa korotettiin osakkeiden markkina-arvoa vastaavalla määrällä, noin 143 miljoonalla eurolla. Lue lisää

SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

18.11.2021

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 17.11.2021 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle 500 miljoonaa euroa. Pääoman palautus maksetaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 19.11.2021. Lue lisää

SOLIDIUM ON MYYNYT 11 MILJOONAA SAMPO OYJ:N A-OSAKETTA

5.11.2021

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SAMPO OYJ:N A-OSAKKEIDEN MYYNNIN

4.11.2021

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

28.10.2021

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2021. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 368 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi j... Lue lisää

SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

14.9.2021

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 14.9.2021 siirtää pääoman palautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB AB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus SSAB:ssa laskee 6,3 prosentista 0,0 prosenttiin ja ääniosuus 8,0 prosentista 0,0 prosenttiin.Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 050 561 1501Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakaut... Lue lisää

SOLIDIUM TUKEE VALMETIN JA NELEKSEN YHDISTYMISTÄ

2.7.2021

Solidium tukee Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistyä sulautumisella. Järjestely tukee molempien yhtiöiden asemaa johtavina prosessiteollisuuden laite- ja palvelutoimittajina yhdistämällä Neleksen virtauksenhallintaratkaisut sekä Valmetin teknologia-, automaatio- ja palveluportfolion. Yhdistettyjen yhtiöiden liikevaihto on noin 4,3 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstön määrä noin 17 000 työntekijää. Lue lisää

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI SSAB AB:N B-OSAKKEIDEN MYYNNIN

27.4.2021

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SSAB:N B-OSAKKEIDEN MYYNNIN

26.4.2021

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12