Fin | Eng | Swe

Tiedotteet

Reima Rytsölä Solidium Oy:n toimitusjohtajaksi

4.4.2022

Solidium on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Reima Rytsölän (s. 1969). Rytsölä toimii tällä hetkellä varatoimitusjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Hän on aikaisemmin toiminut useissa johtotehtävissä Pohjola Pankki Oyj:ssä.”Reima Rytsölällä on pitkä ja monipuolinen kokemus finanssialan ja viime vuosilta erityisesti sijoittamisen vaativista johtotehtävistä. Hän tuntee erinomaisesti Solidiumin toimintaympäristön ja täyttää muutenkin erittäin hyvin Solidiumin hallituk... Lue lisää

Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2021

20.1.2022

Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2021 oli 7,9 prosenttia ja kalenterivuonna 2021 33,5 prosenttia Substanssiarvo laski katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla voitonjaon ja pääoman palautuksen seurauksena, ja oli katsauskauden lopussa 8,3 miljardia euroa Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi: ”Kalenterivuoden osaketuotto oli erinomainen (33,5 prosenttia) ja päihitimme vertailuindeksimme selvästi. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkk... Lue lisää

SOLIDIUMIN TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

18.1.2022

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävät 31. toukokuuta 2022. Mäkinen, 60, on toiminut yhtiön johdossa vuodesta 2017 lähtien. Lue lisää

ANORA GROUP OYJ:N OSAKKEET SIIRTYVÄT SOLIDIUM OY:LLE

25.11.2021

Suomen valtio siirsi tänään 25.11.2021 kaikki omistamansa 13 097 481 Anora Group Oyj:n osaketta, noin 19,4 prosenttia Anora Group Oyj:n osakekannasta, valtioneuvoston kansliasta Solidium Oy:n omistukseen. Anoran osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 24.11.2021 Helsingin pörssissä, 10,90 euroa/osake. Luovutuksen seurauksena Solidiumin omaa pääomaa korotettiin osakkeiden markkina-arvoa vastaavalla määrällä, noin 143 miljoonalla eurolla. Lue lisää

SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

18.11.2021

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 17.11.2021 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle 500 miljoonaa euroa. Pääoman palautus maksetaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 19.11.2021. Lue lisää

SOLIDIUM ON MYYNYT 11 MILJOONAA SAMPO OYJ:N A-OSAKETTA

5.11.2021

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SAMPO OYJ:N A-OSAKKEIDEN MYYNNIN

4.11.2021

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Lue lisää

SOLIDIUM OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

28.10.2021

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2021. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 368 miljoonaa euroa. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi j... Lue lisää

SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

14.9.2021

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 14.9.2021 siirtää pääoman palautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB AB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus SSAB:ssa laskee 6,3 prosentista 0,0 prosenttiin ja ääniosuus 8,0 prosentista 0,0 prosenttiin.Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 050 561 1501Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakaut... Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12