Fin | Eng | Swe

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Solidiumissa käyttää yhtiökokous. Osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään niistä asioista, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja ja päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.