Fin | Eng | Swe

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Solidiumissa käyttää yhtiökokous. Osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräyksiä yhtiökokouksen käsiteltäväksi kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvien asioiden lisäksi yhtiökokous:

  • päättää niistä periaatteista, joita Solidiumin tulee noudattaa luovuttaessaan omaisuuttaan tai hankkiessaan uusia osakkeita tai muuta omaisuutta, ja määrittää näitä koskevat Solidiumin hallituksen toimintavaltuudet,
  • vahvistaa ne hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet, joita Solidiumin tulee noudattaa toimiessaan pörssiyhtiön osakkeenomistajana ja
  • päättää Solidiumin raportointivelvollisuudesta ja muusta tiedottamisesta omistajalleen.