Fin | Eng | Swe

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Solidiumin toimitusjohtajana toimii Antti Mäkinen.


Antti Mäkinen, Toimitusjohtaja

1961, OTK

2017– Solidium Oy
2010–2017 Nordea Bank AB (publ), johtaja
2005–2009 eQ Oyj, toimitusjohtaja
1996–2005 SEB Enskilda Securities, sivuliikkeen johtaja
1985–1996 Hannes Snellman Asianajotoimisto, osakas