Fin | Eng | Swe

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimtusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon organisoinnista ja johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimtusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut. Toimitusjohtaja esittelee päätösasiat hallitukselle.


Antti Mäkinen, Toimitusjohtaja

1961, OTK

2017– Solidium Oy
2010–2017 Nordea Bank AB (publ), johtaja
2005–2009 eQ Oyj, toimitusjohtaja
1996–2005 SEB Enskilda Securities, sivuliikkeen johtaja
1985–1996 Hannes Snellman Asianajotoimisto, osakas