Fin | Eng | Swe

Palkitseminen

Solidium noudattaa voimassaolevaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamaa valtio-omistajan ohjetta yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettava palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta ja kokouspalkkiosta, jotka maksetaan rahana. Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. 

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kiinteästä 38 500 euron kuukausipalkasta ja suoriteperusteisesta vuosittain määräytyvästä tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta. Toimitusjohtajan eläke-edut ja -ikä määräytyvät työntekijän eläkelain mukaan. 

Johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus. Johtoryhmän (pois lukien toimitusjohtaja) palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontaiseduista ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta. 

Muun Solidiumin henkilöstön palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta.