Fin | Eng | Swe

Hallitus

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan työjärjestyksen. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä, sen liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista ja seuraa niiden toteutumista. Solidiumin hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset yleistoimivaltansa perusteella.

Solidiumin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet. Hallituksen toimikausi on seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.


Harri Sailas, hallituksen puheenjohtaja

s. 1951, ekonomi                                                  
2007–2015 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja
–2007 Eri johtotehtäviä Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa, viimeksi pääkaupunkiseudun aluepankin johtajana ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtajana


Luottamustehtäviä:

 
2020- Finnhems Oy, hallituksen puheenjohtaja
2015– Finavia Oyj, hallituksen puheenjohtaja
2015– Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja
2015– Helsingin Diakonissalaitos, valtuuskunnan jäsen

 


Aaro Cantell, hallituksen varapuheenjohtaja

 s. 1964, DI

 
2005–  Normet Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä
1997–2007 Fenno Management Oy, osakas ja toimitusjohtaja
1993–1997 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA, sijoitusjohtaja


Luottamustehtäviä:

 
2021- Teknologiateollisuuden työnantajat ry, hallituksen puheenjohtaja
2021- Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, hallituksen puheenjohtaja
2016– Valmet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
2015– Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, valtuuskunnan jäsen

 


Timo Ahopelto

 s. 1975, DI

2009–  Lifeline Ventures, perustajaosakas
2006–2009  Blyk, liiketoimintajohtaja
2000–2006  CRF Health, perustaja-toimitusjohtaja, kaupallinen johtaja 
1999–2000     McKinsey & Company


Luottamustehtäviä:

 
2019– Yksityisyrittäjäin Säätiö, hallituksen jäsen
2019– Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö, hallituksen jäsen
2017–  Tieto Oyj, hallituksen jäsen
2015–2018 Startup-säätiö, hallituksen jäsen
2014–2020 Business Finland, johtokunnan jäsen
2014–  Slush teknologiakonferenssi, hallituksen puheenjohtaja
2014–  Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen
2014–  Helsingin Yliopiston Innovaatiotoimikunta, hallituksen jäsen

Jannica Fagerholm

s. 1961, KTM                                                  
2010– Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, toimitusjohtaja
1999–2010 SEB Gyllenberg Private Bank, toimitusjohtaja
1998–1999 Handelsbanken Liv Suomi, maajohtaja
1990–1998 Sampo-konserni, sijoitusyksikkö


Luottamustehtäviä:

 
2016– Kesko Oyj, hallituksen jäsen
2013– Sampo Oyj, hallituksen jäsen
2013– 2020 Teleste Oyj, hallituksen jäsen
2008–  Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 2019-
2001–  Svenska litteratursällskapet i Finland, finansrådet

 


Marjo Miettinen

 s. 1957, KT

2017–  Ensto Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
2016–  Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja 
2006–2014     EM Group Oy, toimitusjohtaja
2002–2006 Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja
1988–2001 Ensto Oy, useita johtotehtäviä


Luottamustehtäviä:

 
2021–  P2X Solution Oy, hallituksen jäsen
2020–  Opetus- ja kulttuuriministeriö, tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen
2020–  Tekniikan Akatemia TAF, hallituksen jäsen
2020– TT-säätiö, hallituksen puheenjohtaja 
2020– Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen
2019–  Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja
2019– Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen
2016– Boardman Oy, partneri
2005–  EM Group Oy, hallituksen jäsen
1999–  Ensto Oy, hallituksen jäsen

 


Laura Raitio

s. 1962, TkL                                                  
2014–2017 Diacor terveyspalvelut Oy, toimitusjohtaja
1990–2014 Erilaiset johtotehtävät Ahlstrom Oyj:ssä, viimeisimpänä Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana 2009-2014 ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 


Luottamustehtäviä:

 
2021- Alko Oy, hallituksen jäsen
2019–  Boardman Oy, hallituksen puheenjohtaja
2019– Arvopaperimarkkinayhdistys ry, hallituksen jäsen
2018– Helsingin Diakonissalaitos sr, hallituksen puheenjohtaja
2017– Raute Oyj, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen
2015– Suominen Oyj, hallituksen jäsen

 


Kimmo Viertola

s. 1961, KTM

 
2018–  Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Osastopäällikkö
2018 Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Finanssineuvos
1998–2017 Suomen Teollisuussijoitus Oy, johtaja
1995–1998 Price Waterhouse Corporate Finance Oy, johtaja
1992–1994 Skopbank, rahoituspäällikkö
1989–1992 FennoScandia Bank, rahoituspäällikkö
1987–1989 Teollistamisrahasto, rahoituspäällikkö 


Luottamustehtäviä:

 
2020– Kuntarahoitus Oy, hallituksen jäsen
2019– Neste Oyj:n nimitystoimikunta, puheenjohtaja
2018– Fortum Oyj:n nimitystoimikunta, puheenjohtaja