Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 30.6.2016

  6 mån. 12 mån. 2 år
5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % -5,1 -7,4 -1,8 4,3 10,9
Avkastning på aktieinnehaven, % -5,5 -8,9 -2,4 4,1 10,9

Obs.
-Nyckeltal över ett år årliga
-Solidium grundades 11.12.2008