Fin | Eng | Swe

Nyckeltal 31.12.2016

  6 mån. 12 mån. 5 år

Från grundandet
av Solidium

Avkastning på samtliga placeringar, % 22,4 16,2 12,2 13,0
Avkastning på aktieinnehaven, % 24,8 18,0 12,8 13,3

Obs.
-Nyckeltal över ett år årliga
-Solidium grundades 11.12.2008