Fin | Eng | Swe

Innehav

Aktieinnehaven i Solidiums portfölj:

Företag Antal aktier Värde
(milj.€)
Ägarandel
(%)
Slutkurs
Elisa Oyj 16 801 000 532 10.0 31.69
Kemira Oyj 25 896 087 315 16.7 12.16
Metso Oyj 22 374 869 644 14.9 28.79
Outokumpu Oyj 101 269 264 987 24.3 9.74
Outotec Oyj 27 265 232 151 14.9 5.52
Sampo Oyj A 66 657 360 2922 11.9 43.83
SSAB AB A * 26 448 015 106 8.7 4.00
SSAB AB B * 149 736 423 503 20.6 3.36
Stora Enso Oyj A ** 55 595 937 610 31.5 10.98
Stora Enso Oyj R ** 41 483 501 426 6.8 10.28
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 318 329 000 10 7.6 0.03
Telia Company AB 137 123 642 519 3.2 3.79
Tieto Oyj 7 415 418 195 10.0 26.25
Valmet Oyj 16 695 287 244 11.1 14.63
 
TOTALT:   8 164    

* Solidium Oy:s andel av SSAB AB:s alla aktier var 17,1 % och av alla röster 11,0 %.

** Solidium Oy:s andel av Stora Enso Oyj:s alla aktier var 12,3 % och av alla röster 25,1 %.