Fin | Eng | Swe

Innehav

Aktieinnehaven i Solidiums portfölj:

Företag Antal aktier Värde
(milj.€)
Ägarandel
(%)
Slutkurs
Elisa Oyj 16 801 000 571 10.0 33.96
Kemira Oyj 25 896 087 290 16.7 11.19
Konecranes Oyj 2 486 170 95 3.2 38.09
Metso Oyj 22 374 869 685 14.9 30.63
Outokumpu Oyj 99 149 385 702 23.8 7.08
Outotec Oyj 27 265 232 164 14.9 6.00
Sampo Oyj A 66 657 360 3011 11.9 45.17
SSAB AB A * 26 448 015 105 8.7 3.96
SSAB AB B * 149 736 423 481 20.6 3.21
Stora Enso Oyj A ** 55 595 937 655 31.5 11.79
Stora Enso Oyj R ** 41 483 501 478 6.8 11.53
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 318 329 000 10 7.6 0.03
Telia Company AB 137 123 642 544 3.2 3.97
Tieto Oyj 7 415 418 201 10.0 27.14
Valmet Oyj 16 695 287 286 11.1 17.13
 
TOTALT:   8 278    

* Solidium Oy:s andel av SSAB AB:s alla aktier var 17,1 % och av alla röster 11,0 %.

** Solidium Oy:s andel av Stora Enso Oyj:s alla aktier var 12,3 % och av alla röster 25,1 %.