Fin | Eng | Swe

Innehav

Aktieinnehaven i Solidiums portfölj:

Företag Antal aktier Värde
(milj.€)
Ägarandel
(%)
Slutkurs
Elisa Oyj 16 801 000 605 10.0 36.01
Kemira Oyj 25 896 087 278 16.7 10.72
Konecranes Oyj 2 486 170 94 3.2 37.78
Metso Oyj 22 374 869 617 14.9 27.56
Outokumpu Oyj 99 149 385 803 23.8 8.10
Outotec Oyj 27 265 232 156 14.9 5.71
Sampo Oyj A 66 657 360 2966 11.9 44.50
SSAB AB A * 26 448 015 109 8.7 4.12
SSAB AB B * 149 736 423 502 20.6 3.35
Stora Enso Oyj A ** 61 255 036 713 34.7 11.64
Stora Enso Oyj R ** 35 792 540 413 5.8 11.53
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 318 329 000 10 7.6 0.03
Telia Company AB 137 123 642 533 3.2 3.89
Tieto Oyj 7 415 418 196 10.0 26.49
Valmet Oyj 16 695 287 266 11.1 15.96
 
TOTALT:   8 260    

* Solidium Oy:s andel av SSAB AB:s alla aktier var 17,1 % och av alla röster 11,0 %.

** Solidium Oy:s andel av Stora Enso Oyj:s alla aktier var 12,3 % och av alla röster 27,3 %.