Fin | Eng | Swe

Elisa Abp
Solidiums ägarandel 10 %

Elisa är ett företag som säljer datakommunikations- och ICT-tjänster. Elisa koncenterar sig på att utveckla ICT- och online-tjänster för konsumenter och företagskunder. Elisa betjänar cirka 2,3 miljoner konsumenter, företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Vad gäller antalet anslutningar är bolaget störst i Finland på röst kommunikation i det mobila och fasta nätverket samt bredband för fast nätverk. Förutom i Finland har Elisa verksamhet i Baltikum och Ryssland. Affärsverksamheten är fördelad på enheterna Privatkunder och Företagskunder. De mest kända varumärkena är Elisa, som koncentrerar sig på företagskunder och nya tjänster, och Elisa Saunalahti, som koncentrerar sig på privata kunder.

Bolagets omsättning var 1,5 miljarder euro 2014 varav ca 93 procent kom från Finland. Antalet anställda är ca 4 100. Elisa verkar globalt i samarbete med Vodafone och Telenor.

Elisas hemsida