Fin | Eng | Swe

Solidium omistajana

Solidium toimii aktiivisena vähemmistöomistajana pörssiyhtiöissä. Omistaja-arvon kasvattamiseksi kehitämme yhtiöitämme pitkäjänteisesti omistajan käytössä olevin keinoin.

Solidium on omistajana 12 yhtiössä, ja on näissä yhtiöissä suurin tai yksi suurimmista omistajista. Osakeomistusten kokonaisarvo oli kesäkuun 2016 lopussa 6,3 miljardia euroa muodostaen noin 37 prosenttia valtion koko pörssiomaisuudesta.

Suomen valtiolla on merkittävä asema suomalaisten pörssiyritysten omistajana. Valtion pörssiomistusten hallinnoinnin organisointi, tavoitteet ja läpinäkyvyys vaikuttavat merkittävästi suomalaisten pääomamarkkinoiden toimivuuteen. Solidiumin omistuksiin ei liity valtion näkökulmasta strategista intressiä eikä omistuksista luopuminen edellytä eduskunnan päätöstä.