Fin | Eng | Swe

Solidium pähkinänkuoressa

TEHTÄVÄ

Solidiumin tehtävä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa

VISIO

Olla haluttu omistaja, jonka ammattitaitoa, hallinnointitapaa ja arvonluontikykyä laajasti arvostetaan

ARVOT
 1. Ammattimaisuus
 2. Integriteetti ja avoimuus
 3. Vastuullisuus
 4. Aloitteellisuus
TAVOITTEET
 1. Kasvattaa osakesijoitusten arvoa pitkällä aikahorisontilla kustannustehokkaalla tavalla
 2. Yhteistyössä muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa edellyttää salkkuyhtiöiltä tuloksellisuutta ja kehittää salkkuyhtiöitä niiden arvon kasvattamiseksi mm. tukemalla kasvuhankkeita
 3. Aktiivisesti osallistua vastuullisen omistajuuden, hyvän hallinnointitavan ja pääomamarkkinoiden kehittämiseen Suomessa
SIJOITUSSTRATEGIA
 1. Olla ankkuriomistaja, jolla on riittävä vaikutusvalta omistajan arvonluontisuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista varten
 2. Keskittyä rajoitettuun määrään osakeomistuksia
 3. Salkun allokaatioita kehitetään Solidiumin tehtävän mukaisesti, markkinaolosuhteet huomioiden
SIJOITUSKRITEERIT
 1. Kansallisesti merkittävät pörssiyhtiöt ja listautumista valmistelevat yhtiöt keskeisillä toimialoilla
 2. Merkittävä vähemmistöosuus riittävän vaikutusvallan turvaamiseksi
 3. Arvonnousupotentiaali aktiivisen omistamisen kautta
 4. Pitkä sijoitushorisontti