Fin | Eng | Swe

Tuottoluvut 31.12.2016

  6 kk 12 kk 5 v

Solidiumin
perustamisesta

Kaikkien omistusten tuotto, % 22,4  16,2 12,2 13,0
Osakeomistusten tuotto, % 24,8 18,0 12,8 13,3

Huom.
-Yli vuoden tunnusluvut vuotuisia
-Solidium perustettiin 11.12.2008