Fin | Eng | Swe

Palkitseminen

Solidium noudattaa voimassaolevaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamaa valtio-omistajan ohjetta yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettava palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta ja kokouspalkkiosta, jotka maksetaan rahana. Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Hallitukselle maksettiin tilikauden 1.7.2015-30.6.2016 aikana kuukausi- ja kokouspalkkioita 165 695 euroa (314 600 euroa).

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläketurva, jonka maksumäärä on 30,3 prosenttia toimitusjohtajan vuosipalkkioista. Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 1.7.2015-30.6.2016 aikana (luontoisetuineen) 403 370 euroa (402 577 euroa) ja tulospalkkioita edelliseltä tilikaudelta 60 000 euroa (74 250 euroa) eli yhteensä 463 370 euroa (476 827 euroa). Toimitusjohtajan suoriteperusteinen tulospalkkio tilikaudelta on 30 000 euroa (60 000 euroa) eli 7,4 % maksetusta kiinteästä palkasta. Tulospalkkio maksetaan tilikauden päättymisen jälkeen. Lisäeläketurvan kustannukset olivat 131 311 euroa (140 161 euroa). Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta yhdeksän kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

Johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus. Johtoryhmän (pois lukien toimitusjohtaja) palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontaiseduista ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta. Johtoryhmään kuuluville henkilöille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin palkkaa 560 079 euroa (635 857 euroa) ja tulospalkkioita 104 702 euroa (131 000 euroa). Suoriteperusteinen tulospalkkio tilikaudelta on 76 500 euroa (104 702 euroa) näiden henkilön osalta, eli 13,7 % maksetusta kiinteästä palkasta. Ryhmäeläkevakuutuksen kulut olivat 17 410 euroa (17 498 euroa) johtoryhmän osalta (pois lukien toimitusjohtaja).

Muun Solidiumin henkilöstön palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta.