Fin | Eng | Swe

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen tulee huolehtia muun muassa seuraavista tehtävistä:

  • päättää omistajan antaman toimintavaltuuden rajoissa yhtiön liiketoimintastrategiasta
  • päättää Solidiumin osakeostoista ja osakemyynneistä sekä Solidiumin omistuksessa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestelyistä osakkeenomistajan roolissaan
  • päättää liiketoimintojen edellyttämästä pääomittamisesta
  • vahvistaa riskienhallinnan periaatteet
  • valvoa yhtiön vakavaraisuutta, kannattavuutta ja maksuvalmiutta
  • valita ja vapauttaa tehtävistään yhtiön toimitusjohtaja sekä päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

 Solidiumin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.


Harri Sailas, hallituksen puheenjohtaja

s. 1951, ekonomi                                                  
2007–2015 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja
–2007 Eri johtotehtäviä Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa, viimeksi pääkaupunkiseudun aluepankin johtajana ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtajana


Luottamustehtäviä:

 
2015– Finavia Oyj, hallituksen puheenjohtaja
2015– Finnvera Oyj, hallituksen jäsen
2015– Alko Oy, hallituksen puheenjohtaja
2015– Helsingin Diakonissalaitos, hallintoneuvoston jäsen
2014–  Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

 


Eija Ailasmaa, hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1950, VTM

 

 
2003–2011 Sanoma Media B.V., toimitusjohtaja
2001–2003 Sanoma Magazines Finland Oy, toimitusjohtaja
2000–2001   Helsinki Media Oy, toimitusjohtaja


Luottamustehtäviä:

 
2010– Outotec Oyj, hallituksen jäsen
2004– Huhtamäki Oyj, hallituksen jäsen

 


Aaro Cantell

 s. 1964, DI

 
2005–  Normet Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä
1997–2007 Fenno Management Oy, osakas ja toimitusjohtaja
1993–1997 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA, sijoitusjohtaja


Luottamustehtäviä:

 
2016– Valmet Oyj, hallituksen jäsen
2015– Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, hallituksen puheenjohtaja
2013– Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen
2005–  Affecto Oyj, hallituksen puheenjohtaja

 


Markku Hyvärinen

 s. 1948, luonnontieteiden ylioppilas

 
1998–2008 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, varatoimitusjohtaja
1996–1998 Eläke-Sampo, toimitusjohtaja
1991–1996 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, puoluesihteeri


Luottamustehtäviä:

 
2013–  Tradeka-Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja

 


Paula Lehtomäki

s. 1972, KTM, VTK

 
2015–  Valtiosihteeri
2007–2011  Ympäristöministeri
2003–2007 Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
1999–2015  Kansanedustaja


Luottamustehtäviä:

 
2012– Aleksanteri-instituutti, neuvottelukunnan jäsen
2010– UKK-Seura ry, hallituksen jäsen

 


Marjo Miettinen

 s. 1957, kasvatustieteiden maisteri

 

2016–  Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja 
2006–2014     EM Group Oy, toimitusjohtaja
2002–2006 Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja
1988–2001 Ensto Oy, useita johtotehtäviä


Luottamustehtäviä:

 
2015- TES - Tekniikan edistämissäätiö, hallituksen puheenjohtaja
2015- Avarte Group Oy, hallituksen jäsen
2013- Efore Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
2005- EM Group Oy, hallituksen jäsen
2005- Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, valtuuskunnan jäsen
1999- Ensto Oy, hallituksen jäsen